הקוד האתי

הקוד האתי להתנהלות מקצועית של KRI

תודה לעושים במלאכה להבאת מידע זה בעברית:
תרגום: ירון רוקנשטיין, עריכה לשונית: ליאת גיא

מקור   קוד זה בפורמט מסמך

הוראת הקונדליני יוגה היא יעוד מקודש. להיות מורה זה הרבה יותר מהוראת תנוחות וקריות (סטים של תרגילים). זו היכולת לשמש כמשואה של תקווה וכמשרת ניטרלי למסע הנשמה של כל אחד מהתלמידים. זהו יעוד יפהפה המעניק סיפוק עמוק. 

יש סיכוי סביר שהמורים לקונדליני יוגה יבואו במגע עם תלמידים שנמצאים במצב רגיש. במיוחד בשל כך, קוד אתי ברור, החלטי ובר-אכיפה הוא צורך קריטי עבור כל המורים שמקצועם הוא הוראת קונדליני יוגה. קיומו מגן על התלמידים וגם על המורים, ומוודא שהשינוי העוצמתי והחיובי שמורים מקדמים אצל תלמידיהם ייעשה באופן מקצועי ובטוח.

לפיכך, על מורים לקונדליני יוגה כפי שלימד יוגי בהג'אן להיות מחויבים למימוש של עקרונות אתים מחמירים בחייהם המקצועיים והפרטיים, ועליהם להבין כי יישום עקרונות אלו הוא חלק מהותי משגרת התרגול והלימוד היוגיים שלהם. הקוד האתי להתנהלות מקצועית (להלן: "הקוד"), מגדיר את אופני ההתנהגות האסורים, ואת אופני ההתנהגות האתית והמקצועית המותרים, המומלצים והנדרשים, שאותם המורים מסכימים לקבל על עצמם. הקוד מבוסס על ערכי ליבה שהם מהותיים לתרגול היוגה. על המורים מוטלת האחריות לציית ולעמוד בדרישות הגרסה העדכנית של הקוד, שאת גרסאות המקור שלה (באנגלית) ניתן למצוא באתרי האינטרנט: epsweb.org, kriteachings.org, ובאתר ikyta.org.

בארצות הברית פועל הגוף EPS – המשרד לאתיקה, לתקנים מקצועיים ולפתרון מודע של קונפליקטים (Office of Ethics & Professional Standards & Conscious Conflict Resolution) שמקבל תלונות הנוגעות להפרה של הקוד, ומטפל בהן. (לקריאה נוספת על EPS ועל האופן שבו הוא משרת את קהילות הקונדליני יוגה, היכנסו לאתר: www.epsweb.org. לפרטים נוספים על תהליך הטיפול בתלונות של EPS ניתן לקרוא כאן: Complaint Procedure.)

בקהילה המקומית, מי שאמון על קבלת התלונות הנוגעות להפרת הקוד ועל הטיפול בהן הוא הוועד הנבחר של עמותת קונדליני יוגה ישראל (להלן: "ועד העמותה"). כל מי שמעוניין להגיש תלונה על הפרה מוזמן לפנות לכתובת הדוא"ל של העמותה – info.kundalini@gmail.com – או לאחד מחברי הוועד. התלונה תועבר ל"ועדת האתיקה של העמותה" שתטפל בתלונה בהתאם לנוהלי EPS ובמקרה הצורך, אף בהתייעצות עם EPS. 

עקרונות הקוד האתי

1 – צייתו לחוק המקומי

העיקרון הראשון של הקוד דורש ציות לחוקי המקום. מורים לקונדליני יוגה, מנחים ומורים בקורסי מורים (להלן: "מורים") חייבים לציית לכל החוקים והתקנות המקומיים החלים באזור שבו הם נמצאים, אם אלו חוקי המדינה, החוקים האזורים, הפדרליים, הלאומיים או הבינלאומיים. בהסתמך על סוג העבירה שלכאורה בוצעה, ייתכן שמורה אשר מואשם בעבירה פלילית יושעה, עד לבירור המקרה על-ידי הרשויות.

2 – אל תחרגו מתחום ההוראה

על-פי העיקרון השני של הקוד, מורים לקונדליני יוגה חייבים לפעול על-פי מדיניות תחום העיסוק של KRI. מדיניות זו קובעת את אופני הפעולה הסטנדרטים, המקובלים, המומלצים, הנדרשים והאסורים, שעל-פיהם יש לפעול בשיעורים או באירועים של הקונדליני יוגה.

3 – הימנעו מפגיעה

על-פי העיקרון השלישי של הקוד, מורים לקונדליני יוגה חייבים להימנע מפגיעה. על המורים לנקוט בצעדים סבירים על מנת שלא לגרום נזק ולהימנע מפעולות שנעשות בכוונה תחילה או בשוגג שעלולות לפגוע בתלמידים, בעובדים, בעמיתים, במורים אחרים, או בכל אדם מהציבור הרחב, בין שהפגיעה נובעת ממעשה, ובין שהיא נובעת מהימנעות ממעשה.

4 – כבדו את היחסים של מורה-תלמיד

על-פי העיקרון הרביעי של הקוד, מורים לקונדליני יוגה חייבים לפעול על-פי מדיניות יחסי מורה-תלמיד מכבדים של KRI. המורים מודעים לחוסר השוויון המובנה ביחסי הכוחות המתקיים בין מורה לתלמיד, והם יימנעו באופן מודע מכל מערכת יחסים עם תלמיד המנצלת באופן כלשהו את הדינמיקה של יחסי הכוחות הללו.

5 – הימנעו מהטרדה או מנקמה כנגד אדם כלשהו

בהתאם לעקרון הפעולה החמישי, כל המורים לקונדליני יוגה חייבים לפעול על-פי המדיניות למניעת הטרדות ונקמה של KRI. נוהל זה אוסר על המורה להטריד אדם אחר באופן כלשהו, אם באופן אישי, באמצעות פעולות מקוונות או בכל אמצעי אחר. בנוסף, מדיניות זו אוסרת על המורה לבצע פעולות שנעשות כנקמה נגד אדם כלשהו שהמורה מאמין כי הוא נוטל חלק בהליך בירור תלונות של ועד העמותה, בין אם כמתלונן ובין אם כנותן עדות, בשל הפרת קוד זה על-ידי המורה.

6 – הימנעו מפעילות מינית בלתי הולמת

בהתאם לעקרון הפעולה השישי, מורים לקונדליני יוגה חייבים לפעול על-פי המדיניות למניעת התנהגות מינית בלתי הולמת של KRI. למורים אסור לפגוע פגיעה מינית בין שזה נעשה בכוונה או שלא בכוונה – אם באמצעות דיבור, באופן פיזי או בכל אופן אחר – בתלמידים, בעובדים, בעמיתים, במורים אחרים, או בכל אדם אחר, באופן כלשהו.

7 – שתפו באופן יזום את כולם

בהתאם לעקרון הפעולה השביעי, מורים לקונדליני יוגה חייבים לפעול על פי מדיניות ההכללה של KRI. אסור להם להפלות לרעה אף אדם, ועליהם להכליל באופן יזום את כל המשתתפים.

8 – תקשרו בכנות ובהגינות

בהתאם לעקרון הפעולה השמיני, מורים לקונדליני יוגה חייבים לפעול על פי מדיניות התקשורת של KRI ולקיים תקשורת מתוך כנות והגינות. עקרון זה כולל חובה לפעול מתוך גישה חיובית ויזומה לגילוי של מידע וגם להימנע מפעילויות הפוכות. וזה כולל גם חובת דיווח לוועד העמותה על הפרות חמורות של הקוד האתי.

9 – שמרו על אחריות מקצועית

בהתאם לעקרון הפעולה התשיעי, מורים לקונדליני יוגה חייבים לשמור על אחריות מקצועית בכל היחסים שלהם עם EPS, KRI, ‏‎IKYTA (הארגון הבינלאומי של מורים לקונדליני יוגה), 3HO (ארגון שלושת ה-"H"), הארגונים הארציים של מורים לקונדליני יוגה וישויות אחרות הקשורות לעסקי הוראת הקונדליני יוגה. למשל, מורה חייב: 1) לנהל את שירותי הוראת היוגה שלו בהתאם להליכים עסקיים, תעסוקתיים וחשבונאיים מוכרים, ולציית לכל דרישות החוק הרלוונטיות; 2) לעמוד בכל ההסכמים, החוזים והרישיונות שנעשו מול תלמידים, עובדים, עמיתים ומורים אחרים, או מול KRI וישויות אחרות; 3) לשתף פעולה בכל חקירה של ועד העמותה, EPS או KRI.

קווים מנחים לסגנון חיים. חלק זה השתייך בעבר לקוד האתי וובעדכון האחרון הוצא ממנו, והיום הוא בגדר המלצה.


מדיניות תחום העיסוק של KRI

מקור  קוד זה בפורמט של מסמך

הקדמה

מדיניות תחום העיסוק של KRI מתייחסת לכל המורים לקונדליני יוגה שהוסמכו על-ידי KRI. מדיניות זו מספקת תיאור ספציפי של הוראת הקונדליני יוגה כפי שלימד יוגי בהג'אן (הנקראת גם 'תורת הקונדליני יוגה').

העקרונות המנחים של תחום העיסוק

העיקרון הראשון של תחום העיסוק – למדו קונדליני יוגה בתוך התחום בלבד

העיקרון הראשון של תחום העיסוק מאפשר למורים לקונדליני יוגה שהוסמכו על-ידי KRI ללמד יוגה ולהציע הדרכה ולימוד של השיטות והעקרונות של קונדליני יוגה אשר משקפים באופן אחראי את רמת הלימוד, ההכשרה והניסיון של המורה ושל התלמידים גם יחד. המורים רשאים ללמד יוגה במסגרת קבוצתית או במסגרת יחידנית, או באופן מקוון/מדיה אחרת (למשל בשידור חי או באמצעות הקלטות).

מורים לקונדליני יוגה אינם מוסמכים לאבחן או לטפל במצבים רפואיים, בין שהם גופניים או נפשיים. KRI מכירה בפוטנציאל הריפוי רב-העוצמה הגלום בתחום העיסוק שלנו, אך תעודות ההוראה שאנו מנפיקים מסמיכות מורים ללמד קונדליני יוגה ולא לעסוק ביוגה תרפיה (Yoga Therapy) – מה שמחייב הכשרה והסמכה נוספות. עיקרון זה לא מגביל אנשי רפואה מוסמכים או אנשי מקצוע מוסמכים לעסוק בתחום עיסוקם המקצועי מחוץ למרחב הלימוד של קונדליני יוגה (כלומר, איש רפואה מוסמך לא יעסוק בתחום מקצועו זה במסגרת שיעור של קונדליני יוגה).

מורים לקונדליני יוגה שהוסמכו על-יד KRI חייבים להגביל את התכנים הנלמדים במסגרת שיעורים של קונדליני יוגה, לשיטות ולתרגול שאינם סותרים את התורה והתרגול של קונדליני יוגה. על המורה להימנע משילוב של פרקטיקות משיטות אחרות  עם הקריות של קונדליני יוגה, מתחילת ההתכוונות באמצעות ה'אדי מנטרה' (Adi Mantra) ועד לסיום עם 'סאט נאם ארוך' (Long Sat Nam).

 1. המורה מכיר בכך שהוא או היא הם חלק מה'שרשרת המוזהבת' (Golden Chain), על-ידי פתיחת כל שיעור ב'אדי מנטרה' (Adi Mantra), כשהוא שר 'אונג נאמו גורו דב נאמו' (Ong Namo Guru Dev Namo) לפחות שלוש פעמים.
 2. המורה מלמד קריות כפי שהן נמסרו, פרט למקרים הבאים: קיצור פרופורציונלי של זמני התנוחות, מתן גרסאות קלות יותר של תנוחות על מנת להתאים אותן למגבלות גופניות של תלמידים, או הוספת פרקי מנוחה לפי הצורך.
 3. המורה יחזיק מרחב נייטרלי בחלל כיתת הלימוד.
 4. כל שיעור של קונדליני יוגה יסתיים בגרסה כלשהי של השיר 'שתמיד תזרח עלינו השמש' (Long Time Sun), ולפחות פעם אחת של 'סאט נאם' ארוך (Long Sat Nam).
 5. לעולם אין להשתמש בתעודות של KRI על מנת לרמוז על כישורים או על מנת לקדם את המורה בתחומים שאינם נכללים באופן במפורש בתחום העיסוק של KRI.
 6. עיקרון זה לא מונע ממי שכבר נמצא בקורס מורים מלהדריך שיעורי קונדליני יוגה עוד לפני שסיים את ההכשרה שלו כמורה ברמה 1.

העיקרון השני של תחום העיסוק – אל תלמדו כאשר אינכם כשירים

העיקרון השני של תחום העיסוק אוסר על מורים ללמד יוגה, משיקולי בטיחות, כאשר הם נמצאים תחת ההשפעה של אלכוהול, סמים, או כל חומר אחר שעשוי לגרום לשיקול דעת מוטעה או לפגוע ביכולת ההחלטה שלהם.

העיקרון השלישי של תחום העיסוק – תיקון התנוחות באופן מילולי בלבד, ללא מגע פיזי

העיקרון השלישי של תחום העיסוק אוסר על המורים לתקן או לדייק את התנוחה של התלמידים באמצעות מגע פיזי במהלך הלימוד והתרגול של קריות של קונדליני יוגה, אפילו אם התלמיד מסכים לכך.

העיקרון הרביעי של תחום העיסוק  – כאשר אתם חולקים מידע, ספקו מקורות

העיקרון הרביעי של תחום העיסוק מעודד את המורים לצטט באופן מדויק את המקורות שעליהם הם מסתמכים כאשר הם נותנים הנחיות הקשורות לפילוסופיה של היוגה, היסטוריה, אנטומיה, ונושאים אחרים. ההנחיות יכולות לכלול הערות או את הדעות האישיות של המורה, המבוססות על מקורות רבים.

העיקרון החמישי של תחום העיסוק – שמרו על סביבת לימוד הנאמנה לרוח הקונדליני יוגה

על-פי העיקרון החמישי של תחום העיסוק, המורים נדרשים לוודא שסביבות הלימוד של קונדליני יוגה מנוהלות על-פי הקווים המנחים של תורת הקונדליני יוגה. כאשר מוגשים אוכל ושתייה כחלק מפעילות קונדליני יוגה בשיעור, בקורס או באירוע, על המורים לוודא שהם יהיו מהמטבח הצמחוני. כמו כן, מורה לא ירשה שימוש באלכוהול, טבק או סמים במסגרת שיעור, קורס או אירוע של קונדליני יוגה.

חזרה


מדיניות יחסי מורה-תלמיד מכבדים של KRI

מקור  קוד זה בפורמט של מסמך

מדיניות זו חלה על כל המורים לקונדליני יוגה, מנחים ומורים בקורסי מורים (להלן: "מורים"), ולכל התלמידים כולל מתרגלים ומי שלומדים בקורסי מורים (להלן "תלמידים").

מורים לקונדליני יוגה מכירים בכך שביחסי מורה-תלמיד קיים חוסר איזון מובנה של יחסי הכוחות, שבמסגרתו התלמיד בוטח במורה באופן משתמע. על המורה להימנע באופן מודע מכל מערכת יחסים עם תלמיד המנצלת באופן כלשהו את הדינמיקה של יחסי הכוחות הללו.

לטובת מדיניות זו, מורה לקונדליני יוגה הוא מורה ביחס לכל התלמידים של קונדליני יוגה (כולל תלמידים שלא נוכחים בשיעורים של המורה או אלו שמתייחסים אליו כאל "המורה שלהם" או "המורה הרוחני שלהם"), וביחס לכל התלמידים שהם חברי הקהילה, בכל מקום ובכל זמן שבו מתקיים חוסר האיזון של יחסי הכוחות. כאשר אדם הוא במעמד של מורה לקונדליני יוגה – אם עפ"י מוניטין או נסיבות – עליו  להיות מודע לחוסר האיזון המובנה של יחסי הכוחות ולפוטנציאל הנזק של חוסר איזון זה בכל סוג של מערכת יחסים, פרטית או עסקית, עם תלמיד.

מערכות יחסים המבוססות על העסקה, חליפין, וסֶבָה (seva):

מורים חייבים לציית לכל החוקים והתקנות המקומיים החלים באזור שבו הם נמצאים, אם אלו חוקי המדינה, החוקים האזורים, הפדרליים, הלאומיים או הבינלאומיים כאשר הם מעסיקים או משתפים פעולה עם תלמידים, עובדים שכירים או מורים אחרים.

שמרו על מקצועיות. יחסי עבודה או פעילות סֶבָה חייבים להישמר בתחום המקצועי. לדוגמה, יהיה זה בלתי הולם לדרוש מתלמיד לספק למורה שירותי כביסה כחלק מתשלום או כפעולת סֶבָה. עזרה בניקוי הסטודיו אחרי השיעור או עזרה בתיאום וארגון השיעורים יכולים להוות תחליף הולם לתשלום על שיעור היוגה או כהזדמנות לסֶבָה.

 1. ביצוע עבודות עבור תמורה שאינה כספית – במקרים אלו מומלץ מאוד שהמורים יתעדו את פרטי ההסכמים בכתב, עם הגדרה ברורה של תחומי האחריות במונחים של כמות שעות העבודה, אופי העבודה שיש לבצע והתמורה המוסכמת עבור השירותים השונים. זאת על מנת להפחית מתחים ואי-הבנות פוטנציאליים.
 2. שרות ללא תמורה
  1. תרגול של סֶבָה עשוי להוות רכיב חובה בהכשרה של מורים.
  2. במקרים של סֶבָה או שירותים ללא תמורה אשר מתבצעים ב"התנדבות", יש לוודא שהתלמידים לא מרגישים שהפעילות נכפתה עליהם, או שהם מרגישים שהם מופלים לרעה בדרך כלשהי אם סרבו לקחת חלק בפעילות.
 3. בכל מקרה (עבודה תמורת שירות או סֶבָה) אסור שהעבודה המתבצעת תהיה כזו אשר מניבה למורה רווח או טובת הנאה.

הסכמה לתיעוד:

בהתייחס לכיבוד זכויות התלמידים ושל אחרים לפרטיות – כאשר מדובר בשימוש של דיוקנם הדיגיטלי (תמונה, וידאו, וכו') או של דבריהם, על המורים לקבל מראש הסכמה בכתב או בעל-פה לפני צילום ו/או הפצה פומבית של תמונות או הקלטות של שמע או וידאו. 

מערכות יחסים כספיות או עסקיות

יש להימנע מכל מערכת יחסים כספית, על כל צורותיה, בין מורים לבין תלמידים (מלבד תשלום עבור שירותי הוראה או עבור קניית מוצרים). מערכת יחסים כספית כוללת, אך לא מוגבלת להלוואות, מתנות יקרות, ושותפויות עסקיות.

בכל הקשור לפעילויות עסקיות ושיווקיות, על המורים לפעול מתוך יושרה ועליהם לכבד את זכותם של התלמידים לקבל את ההדרכות ולהשתתף בלימוד ללא לחץ כלשהו, כולל לחץ כספי או חברתי. לדוגמה, ציפייה להכללה (או לאי-הכללה) או הבטחה למעמד מיוחד (או למעמד מופחת), בתלות בהשתתפות (או באי-השתתפות).

תחום פעילות עסקית שכיח שבו קיים פוטנציאל למערכות יחסים כלכליות מאתגרות, מתקיים במסגרת הכשרת מורים, בין המורה הראשי (Lead Trainer) לבין מארגני הקורס. לאור הפוטנציאל לקונפליקטים בתחום זה, מומלץ שנציג מטעם KRI או צד שלישי אחר יסייעו בהשגת הסכמות הדדיות המבטיחות הוגנות והעצמה לכל הצדדים המעורבים באירוח, בארגון ובלימוד.

שינוי בטבעה של מערכת היחסים מורה-תלמיד למערכת יחסים עסקית

על-פי גישת הקונדליני יוגה, מומלץ למורים שלא להיות תלויים כלכלית אך ורק בהוראת היוגה (ועל כן להיות תלויים בתלמידיהם), על מנת ליצור סביבה ניטרלית, הוגנת ומיטבית עבור תלמידיהם. כמו כן מומלץ למורים לדבוק בעקרונות המפורטים בפסקה "מערכות יחסים כספיות או עסקיות" לעיל.

בהינתן מצב שבו שני הצדדים מעוניינים הדדית לחבור למערכת יחסים עסקית, על המורה מוטלת מלוא האחריות על ההחלטה. אסור שהתלמיד ירגיש לחץ או כפייה לשותפות או לפעילות עסקית. על המורה להקפיד ולהימנע ממצב שבו חוסר האיזון המובנה ביחסי מורה-תלמיד יחלחל ליחסים העסקיים. מומלץ ביותר שמורים יקבלו הדרכה ממנטור או מיועץ לפני תחילתה ובמהלכה של מערכת יחסים עסקית.

מערכת יחסים רומנטית או מינית:

מובן הדבר, שמורה לעולם לא יאפשר או שיהיה מעורב בהתנהגות הכוללת רמיזות מיניות או ניסיון פיתוי או בסוג כלשהו של מערכות יחסים מיניות, רומנטיות או אינטימיות עם תלמיד או תלמידה, אפילו אם נראה שהתלמידים מעוניינים או מסכימים להתנהגות או ליחסים כאלו. במידה והמורה חש שהוא או תלמידיו נוטים לכך, עליו לנקוט באופן מיידי באמצעים הנדרשים על מנת לנטרל את המצב. זוהי אחריותו של המורה לשמור על הניטרליות והיושרה ביחסים, באופן עצמאי וללא תלות בהתנהגות התלמיד או התלמידה.

אם המורה מבין שאינו יכול לשמר את הנייטרליות במערכת היחסים, באחריותו:

 • להפסיק באופן מיידי ובנועם ללמד את התלמיד בשיעורים, סדנאות, ריטריטים וכו'
 • לאפשר לתלמיד מעבר חלק אל מורה אחר, ואם התבקש, גם לסייע…
 • לחפש ייעוץ או תמיכה הולמים (KRI, ESP, או אחר), או אפילו טיפול קליני, על מנת להשיג מחדש את הנייטרליות שהיא חלק אינטגרלי מהמחויבות שלו כמורה.

דיווח, חקירה והכרעה

דיווח, חקירה והכרעה בענייני הפרת המדיניות המוצגת כאן ייעשו על-ידי "ועדת האתיקה של העמותה" בישראל. מי שאמון על קבלת התלונות הנוגעות להפרת הקוד הוא הוועד הנבחר של עמותת קונדליני יוגה ישראל. ועד העמותה יעביר כל תלונה ל"ועדת האתיקה של העמותה" שתטפל בה בהתאם לנוהלי EPS ובמקרה הצורך, אף בהתייעצות עם EPS.

חזרה


מדיניות למניעת הטרדות ונקמה של KRI

מקור  קוד זה בפורמט של מסמך

המטרה

לשמור שסביבות הלימוד והתרגול, כולל יחסי מורה-תלמיד, יהיו נקיות מהטרדות ופעולות נקמה.

הגדרות

הטרדה: התנהגות לא רצויה, מילולית ושאינה מילולית, כאשר: (1) אופן ההתנהגות כולל זלזול, חוסר כבוד או הפגנת עוינות או סלידה כלפי הזולת ואשר נעשה מתוך מטרה להפריע, או שגורם להפרעה בלתי סבירה למהלך עבודת הזולת, הלימוד, או כל פעילות אחרת, (2) ההתנהגות הפוגענית הזו נמשכת והופכת להיות המצב הקבוע במערכת היחסים המתמשכת, ו/או (3) ההתנהגות הזו מתבצעת מתוך מטרה ליצור סביבה שאדם סביר יתפוס אותה כמאיימת, עוינת או פוגענית.

הטרדה כוללת: כינויים, השמצות, קריאה בשמות גנאי, שימוש בסטריאוטיפים שליליים, הטחת עלבונות, לעג, איום, פעולות מפחידות או עוינות, בדיחות מקניטות, והצגה של חומר כתוב או גרפי המכיל השמצות או מבטא עוינות או אלימות כלפי יחיד או קבוצה בהתייחס בהתייחס לאפליה הנובעת מהטעמים המפורטים להלן.

הטרדה כוללת, אך לא מוגבלת להערות מילוליות פוגעניות המתייחסות למאפיינים כמו גיל, מגדר, זהות מגדרית, כינוי גוף, נטייה מינית, גזע, מוצא אתני, מאפיינים תרבותיים, מוצא לאומי, אמונה דתית, מבנה גוף, יכולות גופנית או נפשיות, מעמד סוציו-אקונומי, מצב משפחתי, פעילות או השתייכות פוליטית, או כל מאפיין אחר המוגן באמצעות חוקי המדינה והתקנות. כמו כן אסור לאיים באופן מכוון, לעקוב, להטריד באמצעות תמונות והקלטות, לשבש שיעורים ופעילויות אחרות באופן מכוון ומתמשך, וליצור מגע פיזי שאינו רצוי.

נקמה: כל פעולה עוינת או איום שנעשו או שהתקבלו (כולל דרך צד שלישי ו/או ייעוץ משפטי) כנגד אדם שנחשב כמי שדיווח על התנהגות אסורה או כנגד אדם שלוקח חלק בחקירה כלשהי או בתהליכים הקשורים לדיווח על הפרה של הקוד האתי להתנהלות מקצועית של KRI או כל אחד מהנהלים האחרים של KRI.

נקמה כוללת, אך לא מוגבלת לפעולות הבאות:

 •  איומים, הפחדות, הטרדות, או כל התנהגות אחרת שנועדה להרתיע את האדם הסביר מדיווח או מהשתתפות בחקירה או בתהליכים הקשורים להתנהגות אסורה.
 • שיבוש או פגיעה יזומים או זדוניים שנועדו לאיים על או להזיק לקריירה האקדמית או המקצועית של אדם – לפני, במהלך, או אחרי חקירה, תהליך בירור, החלטה או פרסום החלטות ומסקנות בדבר מקרה בו דווח על התנהגות אסורה – בתגובה על ו/או בשל דיווח על התנהגות אסורה.
 •  גרימה לפגיעה פיזית באדם או ברכושו כתגובה על ו/או בשל דיווח על התנהגות אסורה.
 • תלונת שווא נגד אדם מתוך כוונה להרע.

התנהלות אסורה

חל איסור על מורים לקונדליני יוגה, כולל מורים בקורסים למורים, לנהוג באופנים הבאים:

 1. הטרדה של אדם כלשהו. כל השיטות והדרכים בהן ניתן להטריד, למשל פנים אל פנים, באמצעות פעולות מקוונות או בכל דרך אחרת, אסורות.
 2. לנקום באדם כלשהו, בין אם באופן ישיר או באופן עקיף דרך גורם שלישי, אשר דיווח או שנחשב כמי שדיווח על מקרי הפרה כלשהם של הקוד האתי להתנהלות מקצועית של KRI או כל אחד מהנהלים האחרים של KRI שבוצעו על-ידי מורה, או כל מי שמעורב או נחשב כמי שמעורב בחקירה או בתהליכים הקשורים לדיווח כזה.
 3. הטרדה מינית של אדם כלשהו על-ידי מורה. ראו: מדיניות למניעת התנהגות מינית בלתי הולמת של KRI.

דיווח, בירור, החלטות

דיווח, בירור וקבלת החלטות בדבר הפרה של נוהל זה ייעשו ב"ועדת האתיקה של העמותה" שתטפל בתלונה בהתאם לנוהלי EPS ובמקרה הצורך, אף בהתייעצות עם EPS. 

חזרה


מדיניות למניעת התנהגות מינית בלתי הולמת של KRI

מקור   קוד זה בפורמט של מסמך

"התנהגות מינית בלתי הולמת" היא התנהגות מינית שאינה בהסכמה או שאינה רצויה כלפי אדם כלשהו. במדינות רבות, קיימים חוקים ביחס לצורות שונות של התנהגות מינית בלתי הולמת. ללא תלות בחוקים מקומיים או בנורמות תרבותיות באשר ליחסי מין שלא בהסכמה, תקיפה מינית או הטרדות מיניות, על המורים לקונדליני יוגה חל איסור מוחלט להיות מעורבים בפעילויות אלו (ראו 'התנהלות אסורה' להלן) עם כל אדם אחר.

הערה: מערכת יחסים אינטימית המתקיימת מתוך הסכמה בין מורה לבין תלמיד, עשויה להיות חוקית אך היא עדיין שגויה, כל עוד מתקיים חוסר האיזון המובנה ביחסי הכוחות שבין מורה לתלמיד והוא טרם טופל והוסר (ראו מדיניות יחסי מורה-תלמיד מכבדים של KRI).

אנו מעודדים את מי שהיו עדים או קורבנות של תקיפה מינית או התנהגות מינית בלתי הולמת להגיש תלונה לרשויות החוק בדבר כל הפרה של החוק, על מנת שהאירוע יטופל במסגרת מערכת החוק של המדינה. בנוסף לצעד חשוב זה או במקרים שבהם ההתנהגות הייתה חוקית אך בניגוד למדיניות זו, כל מי שחווה או שהיה עד להתנהגות מינית בלתי הולמת של מורה, יכול לדווח על כך לוועד העמותה בכתובת – info.kundalini@gmail.com – או באופן אישי לאחד מחברי הוועד. התלונה תועבר ל"ועדת האתיקה של העמותה" שתטפל בתלונה בהתאם לנוהלי לנוהלי EPS ובמקרה הצורך, אף בהתייעצות עם EPS. 

בוועדת האתיקה של העמותה מבינים את הרגישות הנלווית לדיווח על התנהלות מסוג זה ומכבדים את זכות הנפגעים והנפגעות לתחושת ביטחון רגשי וגופני. אם את או אתה הייתם קורבן להתנהגות או למגע מיני שלא בהסכמה או שאינו רצוי, מידי מורה לקונדליני יוגה, ואתם מתלבטים אם לדווח על כך, אנא שלחו לנו דואר אלקטרוני לכתובת info.kundalini@gmail.com. חבר ועד עמותה ייצור אתכם קשר ויאפשר לכם לקבל תשובה לכל שאלה שתהיה לכם על תהליך בירור התלונה, על מנת שתוכלו להחליט אם ברצונכם להגיש תלונה רשמית.

התנהלות אסורה

התנהגות מינית לא נאותה:

התנהגות בעלת אופי מיני שאינה רצויה, אם היא גופנית, מילולית ולא-מילולית:

 • נגיעה בעלת אופי מיני שלא בהסכמה: מונח רחב המתייחס לכל פעולת נגיעה מכוונת שנעשית ללא הסכמה בגופו של אדם, בכל הטווח החל ממגע ללא הסכמה, למשל לטיפות, וכלה ביחסי מין ללא הסכמה או תקיפה מינית.
 • הטרדה מינית:
  •  מילולית: אמירות מיניות לא רצויות אם במרומז או במפורש, בין אם הן בעל-פה או בכתב, המייצרות סביבה עוינת.
  • לא-מילולית: התנהגות לא רצויה היוצרת סביבה עוינת, כולל:
 • שפת גוף, כמו למשל תנועות מגונות או מחוות גופניות המחקות אקט מיני.
 • התערטלות מגונה, למשל חשיפה של איברי מין או לבוש חושפני ברמה הגורמת לחוסר נוחות או אווירה עוינת.

ראו גם: המדיניות למניעת הטרדות ונקמה של KRI ומדיניות יחסי מורה-תלמיד מכבדים של KRI.

דוגמאות להטרדה מינית כוללות, אך לא מוגבלות למעשים הבאים, במידה והם לא רצויים:

 •  חיזור מיני, בין אם הוא נעשה באמצעות מגע גופני או ללא מגע;
 • כינויים ובדיחות בעלי אופי מיני, התייחסויות בעל-פה או בכתב להתנהגות מינית, רכילות על חיי המין של הזולת, הערות על גופו של אדם, הערות על הפעילות המינית של אדם, על ליקוייו או מיומנויותיו;
 • רמיזות מיניות על-ידי הצגה של חפצים, תמונות ואיורים;
 • נעיצת עיניים, שריקות, התחככות גופנית, תנועות גוף מיניות, או הערות מעליבות או רומזניות;
 • הערות או ניחושים בדבר נטייתו המינית של אדם וזהותו המגדרית;
 • שאלות על ההתנסויות המיניות של אדם; ו/או
 • דיון בהתנסויות המיניות של אדם.

חזרה


מדיניות ההכללה של KRI

מקור   קוד זה בפורמט של מסמך

אסור למורים להפלות לרעה אף אדם, ועליהם לכלול באופן יזום את כל המשתתפים. מצופה מהמורים ללכת מעבר לאיסורים החוקיים הבסיסיים נגד אפליה, וכן לשתף באופן יזום, לאפשר ולקדם בברכה את כל מי שרוצים להשתתף בתרגול של קונדליני יוגה. מדיניות ההכללה מבוססת על שלושת העקרונות הבאים: אין להפלות; שתפו באופן יזום את כולם; ספקו סביבות תרגול ומגורים הולמות.

אין להפלות

אסור למורים להפלות תלמידים, עובדים, אנשי צוות, עמיתים, או כל מורה אחר, על בסיס גיל, מגדר, זהות מגדרית, נטייה מינית, גזע, מוצא אתני, תרבות, לאום, דת, מבנה גוף, יכולות גופניות או נפשיות, מצב סוציו-אקונומי, מצב משפחתי, פעילות או השתייכות פוליטית, או על כל בסיס אחר לאפליה כפי שמוגדר בחוקים ובתקנות המקומיים, בחוקי המדינה ובחוקים בין-לאומיים.

שתפו באופן יזום את כולם

מורים חייבים לפעול באופן יזום על מנת לכלול, לאפשר ולקדם בברכה אנשים שבדרך כלל מודרים מפעילויות בשל הסיבות המפורטות לעיל בסעיף 'אין להפלות', או בשל כל דעה קדומה כנגד קבוצות המופלות לרעה בתוך תרבות כלשהי בגלל יחס מוטה. זאת, מתוך מחויבות ליצירת שוויון.

יוצאים מן הכלל לעיקרון ההכללה: להבדיל ממצבים של אפליה, ייתכנו מקרים שבהם יעלה הצורך למנוע מאדם מסוים להשתתף בפעילות בשל התנהגות שמפריעה לפעילות זו או בשל התנהגות שהופכת את הסביבה ללא בטוחה או עוינת לתרגול, וכן במקרים הבאים:

 1. המורה כבר שוחח בעבר עם התלמיד על התנהגות הולמת והתנהגות לא מתאימה במרחב התרגול, והזהיר את התלמיד שבמידה וההתנהגות הלא ראויה תימשך, יאסר על התלמיד להשתתף בשיעורים הבאים; או
 2. התנהגות בוטה ועוינת הפוגעת או מסכנת את הסביבה. במקרה זה התלמיד מתבקש לעזוב באופן מיידי.

דוגמאות להתנהגות כזו הן: דיבור בטלפון הנייד במהלך שיעור וסירוב להפסיק זאת לאחר בקשה מפורשת, ויכוח בקול רם, לבוש חשוף שעשוי לגרום להסחת דעת או להיתפס כפוגעני, שאילת  שאלות באופן חוזר ונשנה, במיוחד כאלו שאינן רלוונטיות לשיעור או לתנוחה, או איום מסוג כלשהו על המורה או על תלמיד אחר.

ספקו סביבות תרגול ומגורים הולמות

על מורים לקונדליני יוגה להבין את הצרכים של אנשים עם מגבלות ולספק להם, כמיטב יכולתם, סידורי נגישות מתאימים אל מרחב התרגול. המורים אחראים לציות לחוקי המדינה ולתקנות המסדירות נגישות במתחמים שתחת אחריותם. כאן תוכלו למצוא את חוק שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח-1988.

הצעות לדרכי פעולה המעודדות באופן פעיל שיתוף והכללה          

להלן רשימה של הצעות לדרכים שבהן ניתן לקדם הכללה ושיתוף פעיל של חברי הקהילה:

 • הצגת תמונות באתרי אינטרנט, בעלוני פרסום ובכלי שיווק, המייצגות את המגוון של אוכלוסיית האזור.
 • התייחסות באותה הרמה של כבוד, מקצועיות, ואדיבות לכל התלמידים והאורחים.
 • התמחור של השיעורים והפעילויות משקף מחירים סבירים שתואמים לרמת המחירים של פעילויות יוגה או אימון אחרות באותו האזור.
 • הצעת שיעורים גם לאזרחים ותיקים ולאנשים בעלי יכולות מוגבלות.
 • השתתפות של המורים ושל עובדי מרכז היוגה בפעילויות למען הקהילה.
 • אם בסטודיו או במרחב התרגול ישנם פריטים שהובאו מתרבויות או מסורות אחרות – ניתן להשתמש בהם באופן שיש לו מובן ומשמעות עבור התלמידים ובאופן שיעזור להם ולתרגול.
 • נוחות בהגעה לסטודיו או למרחב התרגול (למשל, קל להגיע אליהם בתחבורה ציבורית, קיימת בסביבתם חנייה חופשית או שמחירה סביר, מיקום בשכונה בטוחה, מציעים גם שיעורים מקוונים).

מי שאמון על קבלת התלונות הנוגעות להפרת הקוד ועל הטיפול בהן הוא הוועד הנבחר של עמותת קונדליני יוגה ישראל (להלן: "ועד העמותה"). כל מי שמעוניין להגיש תלונה על הפרה מוזמן לפנות לכתובת הדוא"ל של העמותה – info.kundalini@gmail.com – או לאחד מחברי הוועד. התלונה תועבר ל"ועדת האתיקה של העמותה" שתטפל בתלונה בהתאם לנוהלי EPS ובמקרה הצורך, אף בהתייעצות עם EPS. 

חזרה


מדיניות התקשורת של KRI

מקור קוד זה בפורמט של מסמך

מורים לקונדליני יוגה, מנחים וחניכים בקורסי מורים (להלן: "מורים"), חייבים לשמור על כנות ויושרה בתקשורת שלהם. העיקרון הזה כולל מחויבות להימנע מפעילויות מסוימות וגם מחויבות לפעול בצורה יזומה וחיובית לגילוי של מידע ביחסים שלהם עם תלמידים, מורים אחרים, KRI‎, והארגונים הקשורים ל-KRI (כלומר 3HO‎, IKYTA, SDI, NKYTA).

להלן רשימה חלקית של התחומים שבהם שני עקרונות אלו באים לידי ביטוי בתקשורת של המורה:

 1. תקשורת כנה: התקשורת של מורים חייבת להיות כנה. למשל, למורים אסור להציג באופן מסולף את ההיסטוריה המקצועית שלהם ביוגה כולל, אך לא מוגבל להשכלה, הכשרה, ניסיון, ותעודות. אסור למורים להעתיק ללא רשות חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, ועליהם לחשוף בצורה מדויקת את המקור של כל לימוד, כתבים או משאב אחר שאינו מקורי שלהם. אסור למורים לטעון טענות מוגזמות או חסרות תימוכין בדבר השפעות היוגה.
 2. תקשורת עם יושרה: מורים חייבים לקיים תקשורת מכבדת עם התלמידים ולשמר על חיסיון הולם. מורים בעמדות הנהגה נדרשים לקיים אפילו סטנדרט גבוה יותר, ולהימנע מזלזול במורים אחרים או בארגונים שאותם הם מייצגים. על המורים לכבד את זכות התלמידים לשאול שאלות. אסור למורים להתנכל לתלמיד שהביע חששות, ביקורת, ספקות או תלונות.
 3. ייצוג ציבורי: מורים אשר מציגים את עצמם כמורים לקונדליני יוגה במרחב לימודי (הרצאה, ראיון, שיעור או הדרכה – אם זאת פנים אל פנים, באופן מקוון, במדיה חברתית או בצורה אחרת), מכירים כי בעשותם כך, הם מייצגים את תורת הקונדליני יוגה ואת כלל המורים. בכל פעם שהם משתפים את דעתם הפרטית או את ניסיונם האישי שלא נכללו בלימוד המקורי, על המורים לציין זאת במפורש על מנת לכבד את טוהר הלימוד ולהבהיר זאת לתלמידים.
  בכל מסגרת ציבורית אחרת שבה המורים נמצאים – אם באופן אישי או וירטואלי – עליהם לזכור תמיד שגם אם הם לא פועלים או מדברים כמורים לקונדליני יוגה באותו הרגע, מה שהם משדרים והמוניטין שלהם כמורים לקונדליני יוגה עדיין קשורים לאישיות שלהם. לפיכך,  להתנהגויות או להצהרות שסותרות באופן מהותי את הפילוסופיה היוגית ואת דרך החיים שאותן הם מלמדים, עשויות להיות השלכות על המורה עצמו ועל האופן שבו התלמידים רואים אותו, וייתכנו גם השלכות דומות לגבי כלל המורים.
 4. אחריות תרבותית: מורים חייבים להפגין רגישות להבדלים תרבותיים (כולל שפות, מחוות גוף והתנהגויות מסוימות). מורים חייבים גם להבין את קיומן של תופעות ניכוס ומסחור של אלמנטים מתרבויות שונות בעולם היוגה העכשווית, ולהיות רגישים לכך.
 5. אחריות אישית: מורים חייבים לבנות מסגרת אישית ומותאמת לקיום פגישות קבועות עם עמיתים לצורך לימוד משותף, תמיכה והתייעצות, כמו גם להתבוננות אישית. מסגרת זו נועדה לשרת בעיקר את אורח חיים היוגי ואת האתגרים הקשורים להוראת היוגה.
 6. אחריות אתית: מתוך כוונה למנוע פגיעה בזולת, המורים מטפחים את ההתנהגות האתית בכל רחבי קהילת הקונדליני יוגה, באמצעות חשיפה של חששות בדבר מעורבות של מורה במה שעשוי להיות הפרה של הקוד האתי להתנהלות מקצועית של KRI. למשל באופנים הבאים:
  1. דיבור ישיר עם האדם שעשוי להיות מעורב בפגיעה;
  2. דיווח למורה בכיר או למדריך בקורס מורים על האפשרות שאדם זה גרם או גורם לפגיעה, או דיווח לבעלים/מנהל של סטודיו או של אירוע.
  3. דיווח לעמותת מורי הקונדליני יוגה המקומית (NYKTA – National Kundalini Yoga Teacher Association) הרלוונטית באמצעות מנגנון הדיווח, באם קיימים. בישראל זוהי עמותת קונדליני יוגה ישראל.
  4. דיווח רשמי או לא רשמי לועד העמותה.
  5. בנוסף, במידה ובוצעה עבירה על החוק המקומי, יש חובה לדווח לרשויות החוק.
 7. בלי לחץ: בכל פעולה לשיווק וקידום של מוצרים, שיעורים, פעילויות ושירותים, המורים חייבים לשמור על יושרה ולכבד את זכויות התלמידים לקבל את ההדרכות ולהשתתף ללא לחץ מסוג כלשהו, כולל לחץ כספי או חברתי. לדוגמה ציפייה להכללה (או להדרה) או הבטחה למעמד מיוחד (או מעמד מופחת), המותנות בהשתתפות או רכישה (או בהימנעות מכך).

באף אינטראקציה מקצועית, בין שהיא קשורה לקידום מכירות (כמצוין למעלה), או קשורה ליחסי עבודה או סבה (seva), אסור שתלמידים ירגישו שהם משתתפים מתוך כפייה או לחץ. לדוגמה, זה בסדר שמורה יקדם את השירותים המקצועיים שלו כל עוד המידע על כך זמין לתלמידים והם מרגישים שניתנת להם בחירה חופשית (כלומר ללא השלכות נלוות).

חזרה


קווים מנחים לסגנון חיים עבור מורים לקונדליני יוגה
כפי שלימד יוגי בהג'אן

מקור

קווים מנחים אלו אינם קשורים לאתיקה מטבעם. תורת הקונדליני יוגה תישאר תקפה בדיוק כפי שהיא ניתנה. זוהרה לא ייפגם ועוצמתה לא תפחת כתוצאה מבחירות של מורה יחיד כלשהו באשר לחייו או לתרגול שלו.

המטרה של תרגול קונדליני יוגה, כמו גם של מסורות היוגה האחרות, היא להתעלות אל מעבר למגבלות האגו והעצמי ולשחרר את מלוא הפוטנציאל האנושי של מי שמתרגל אותה. לצורך השגת המטרה הזו, תורת הקונדליני יוגה כוללת הנחיות רבות בדבר סגנון החיים. במקום לעסוק בלקחים מוסריים או במה שנכון או שגוי, הקווים המנחים הללו מבוססים על ניסיון רב-שנים ועל אבחנות בדבר מהן הבחירות וההתנהגויות שיצליחו או שלא יצליחו לקדם את הרווחה הגופנית, הנפשית והרוחנית שלנו.

התורות היוגיות ברורות ביחס להימנעות מסוגי התנהגות אשר מפריעים לצמיחה הרוחנית ולתרגול היוגה. לכל אדם יש את הזכות לבחירה חופשית ביחס לקווים המנחים הללו. הגופים KRI ו-EPS לא מסדירים את הבחירות הללו מחוץ לסביבת הקונדליני יוגה. כחלק משליחותה של KRI לשמור על השלמות והדיוק של גוף הידע למען הדורות הבאים, KRI מצפה ואף ממליצה למורים ולמנחים בקורסי מורים להציג לפני התלמידים מודל מושכל ונתון לבחירה חופשית של סגנון חיים מתוך מתן דגש על גוף הידע כפי שניתן במקור, ללא קשר לבחירות סגנון החיים האישיות שלהם.

הנחיות הקונדליני יוגה ביחס לסגנון חיים כוללות (אך לא מוגבלות) לסעיפים הבאים:

 • מחויבות לתרגול רוחני יומי הכולל תרגול של קונדליני יוגה ושל מדיטציה.
 • מחויבות לתהליך שיפור עצמי מתמשך של הידע והכישורים המקצועיים.
 • שמירה על משטר תזונה לקטו-צמחוני (צמחונות ללא צריכת ביצים).
 • שמירה על שיער ארוך וטבעי.
 • לבישה של בגדים לבנים הולמים, מסיבים טבעיים, בזמן ההוראה.
 • הוראת קונדליני יוגה כאשר הראש כולו מכוסה בכיסוי ראש לבן העשוי מסיבים טבעיים.
 • הימנעות משימוש בטבק, אלכוהול או סמים.
 • תמיכה בקהילה העולמית של 3HO  על-ידי קבלת השונה, נכונות לשיתופי פעולה, ופעולה למען הרווחה של הכלל.

בחירה של מורה שלא לקיים חלק מהנחיות אלו לסגנון החיים, או אפילו את כולן, היא לא עבירה אתית והיא לא מושא לתהליך בירור תלונה על-פי הקוד האתי להתנהלות מקצועית. קווים מנחים אלו מהווים את דרכי הפעולה הטובות ביותר על מנת לקיים את התדר של מורה לקונדליני יוגה.

חזרה

© 2023 קונדליני יוגה.

בניה - שמרת דיגיטל - מומחה מחשוב ואינטרנט, עיצוב - סטודיו לעיצוב הלית קלכמן