הקוד האתי של קונדליני יוגה עבר תהליך עדכון

כל מורה של קונדליני יוגה שמסיים את קורס המורים לומד את הקוד האתי של הארגון ואף חותם לקיים אותו. הקוד המקורי נכתב על ידי קבוצה של מורים מתוך IKYTA ואושרה ע"י יוגי בהג'אן. לאחרונה הקוד האתי עבר תהליך של עדכון. הקוד האתי של קונדליני יוגה נמצא באחריות של שני גופים בארגון:

  1. KRI שהוא הארגון שמסמיך את המורים לקונדליני יוגה ואחראי על התכנים של קורס המורים
  2. Ethics & Professional Standards – EPS הוא הגוף שאמון על "אכיפת" הקוד בקרב המורים ומשמש גוף שתלמידים יכולים לפנות אליו אם הם חשים שהמורה שלהם הפר את הכללים האתיים

תהליך העדכון היה בהובלת שני הגופים האלה. הוקמה ועדה שלקחה את הקוד האתי של ארגון Yoga Alliance ובנתה לתוכו את הקוד האתי הקודם של קונדליני יוגה. טיוטות של הקוד הראשוני הובאו בפני הטריינרים (אלה שמכשירים את המורים) ועברו סקירה ותיקונים. בסופו של דבר הקוד הובא לאישור סופי של הנהלת KRI ואז פורסם הנוסח החדש ונערכו מפגשים להציג את השינויים בפני המורים חברי IKYTA.

יש הקלטה של שני מפגישם אלה:
הקלטה של המפגש הראשון
הקלטה של המפגש השני

מה השינויים שהוכנסו בקוד?

השינוי העיקרי שהוכנס בקוד הוא הוצאה של עקרונות אורח החיים שהיו חלק מהקוד, והפיכתם לקוים מנחים בלבד.

הקוד המעודכן יצא באופן רשמי ב 1 לאפריל 2022 וכולל 8 עקרונות. חלק מן העקרונות מפנים למסמך שמגדיר את המדיניות של אותו עיקרון לצורך פירוט והרחבה. לדוגמה עיקרון מספר 4 עוסק במערכת היחסים שבין מורה לתלמיד, ומסמך המדיניות מרחיב ומדבר על היבטים כספיים (התנדבות, עבודה, קשרים עסקיים וכו') והיבטים של מערכות יחסים רומנטיות.

העקרונות של הקוד האתי

להלן העקרונות כפי שתורגמו לעברית ע"י המורה חן שמיר הקשורה לבית הספר דרך היוגה של רונית ורדי:

עקרון 1 – לדבוק בחוקים הקיימים
על מורה לקונדליני יוגה לציית לכל חוקי המדינה בה מתגורר וחוקים בינלאומיים. מורה שעבר על החוק עלול להיות מושהה עד לבירור העבירה, תלוי במידת העבירה.

עקרון 2 – לדבוק בגבולות התרגול
גבולות התרגול המעשי מציגים את אופן התרגול המקובל, המומלץ והנדרש,  ואוסרים על תירגולים אחרים.

עקרון 3 – לא להרע
על המורה לא להרע לתלמיד. על המורה לנקוט בצעדים זהירים ואחראיים כדי לא להזיק לתלמידים ואל למורה לפגוע במזיד או מתוך חוסר תשומת לב בתלמיד, במועסק, בעמית, במורים אחרים, באנשי ציבור על ידי פעולה אקטיבית או פאסיבית.

עקרון 4 – לכבד קשר מורה תלמיד
על המורה לכבד קשר של מורה תלמיד, על פי ה-KRI. המורה יבין שקשר מורה תלמיד מורכב מכוח לא מאוזן של המורה על התלמיד, ובאופן מודע ימנע מכל קשר נצלני של כוח זה. 

עקרון 5 – לא להטריד או לנקום באף אחד
המדיניות אוסרת הטרדה מכל סוג שהוא ולא משנה מי הוא המורה, ביחידות, ברשת או בכל דרך אחרת. מדיניות זו אוסרת גם נקמה של מורה בכל מי שרואה עצמו משתתף בשיעור, גם הצופה מהצד.

עקרון 6 – איסור התנהגות מינית בלתי הולמת
על המורה לא לפגוע, במתכוון או שלא במתכוון, בשימוש במיניות בלתי הולמת- מילולית, פיזית או בכל דרך אחרת – בתלמידים, מועסקים, עמיתים, מורים אחרים ועובדי ציבור, על ידי כל פעולה שהיא.

עקרון 7 – הפעילות כוללת את כל הפרטים
אסור למורה להקצות אף אדם, ובצורה אקטיבית יש לכלול את כל הפרטים.

עקרון 8 – לשמר כנות ויושרה 
עקרון זה כולל בתוכו גם הימנעות מפעילויות מסוימות וגם באופן יזום לקיים פעילויות מסוימות. דבר זה יכלול בתוכו דיווח על הפרה של קוד האתיקה לEPS.

תרגום של עקרונות הקוד האתי ומסמכי המדיניות

ועד העמותה חש שנדרש לעשות תגרום מעמיק ומפורט של הקוד האתי תוך התיחסות לתרבות ולחברה בישראל. לשם כך נקים קבוצת עבודה שתעבוד על המשימה הזו. אם אתם מעונינים להיות שותפים לתהליך פנו ליעל

© 2023 קונדליני יוגה.

בניה - שמרת דיגיטל - מומחה מחשוב ואינטרנט, עיצוב - סטודיו לעיצוב הלית קלכמן